CompanyM

Sociale zekerheid en verzuim

Analyse Financiële impact langdurige arbeidsongeschiktheid & werkvermogen

Lastige materie, al die veranderingen in de sociale zekerheid. En vooral in de verantwoordelijkheid van u als werkgever. De Analyse Financiële impact langdurige arbeidsongeschiktheid & werkvermogen geeft inzicht in de relatie tussen het werkvermogen van uw werknemers en langdurige arbeidsongeschiktheid. De conclusies bieden u concrete handvatten om uw beleid duurzaam in te richten en het werkvermogen te verbeteren.

Wet verbetering Poortwachter

Na de impactanalyse overziet u de (financiële) gevolgen van arbeidsgongeschikte werknemers binnen de domeinen; Wet verbetering Poortwachter, Modernisering Ziektwet, WGA Flex en WGA Vast. Met behulp van de analyse kan uw organisatie een weloverwogen keuze maken om wel of juist niet uit het publieke bestel te treden en Eigen Risicodrager te worden. Het onderzoek is tevens een voorbereiding op een verzekeringsadvies door risico gegevens op maat beschikbaar te stellen.

Context Wet beperking Ziekteverzuim

Op 1 januari 2013 is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) ingevoerd, ook bekend als de Modernisering Ziektewet. De wet heeft tot doel om het ziekteverzuim en de instroom te beperken van werknemers met een tijdelijk dienstverband. Het gevolg van de wet is dat werkgevers zelf de financiële schadelast dragen en kent daarmee een ingrijpende verandering in de financiële gevolgen van verzuim. Dat de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters impact heeft voor uw organisatie staat vast.

Werkhervattingskaspremie

Eén van de gevolgen van de wetswijziging is dat uw organisatie een gedifferentieerde premie betaalt (Werkhervattingskaspremie). U betaalt deze premie op basis van het aantal zieke (ex-)werknemers, dat instroomt in de Ziektewet en de WGA. Die premie is dan hoger of lager dan het geval was via de sectorpremie, afhankelijk van het verzuim binnen uw organisatie. Vanaf premiejaar 2014 bestaat de gedifferentieerde premie uit drie onderdelen:

  1. Gedifferentieerde premie WGA-vast;
  2. Gedifferentieerde premie WGA-flex;
  3. Gedifferentieerde premie ZW-flex.

Met de komst van de gedifferentieerde premie ZW gaan meer werkgevers het Eigen Risicodragen ZW en WGA (her) overwegen. Per 1 januari 2016 is er sprake van samenvoeging van de premiestelling van WGA-flex met WGA-vast. Werkgevers kunnen er ook dan voor kiezen uit de publieke WGA-verzekering van het UWV te treden en eigenrisicodrager te worden voor hun totale WGA-lasten met de mogelijkheid zich privaat te verzekeren.

Offerte aanvragen

Bekijk ook onze andere diensten

  • LinkedIn

Stuur een bericht