CompanyM

Leergang ‘Introductie bedrijfsgeneeskunde & werkvermogen’

Leergang 'Introductie bedrijfsgeneeskunde & werkvermogen'

De bedrijfsgeneeskunde is een enorm interessant en dynamisch werkveld. Moderne bedrijfsartsen zijn echte specialisten op het gebied van arbeid en gezondheid en hebben een steeds grotere maatschappelijke impact. Als  adviseur voor zowel werkgever als medewerker bewegen zij zich vanuit hun arbeidsgezondheidskundige expertise in het gehele speelveld van de sociale zekerheid.

Een eerste stap naar werken als bedrijfsarts is het werken als Arboarts. Een Arboarts werkt in de bedrijfsgeneeskunde onder supervisie van een bedrijfsarts. Naast zijn medische achtergrond, is kennis en ervaring nodig  op het vlak van arbeidsomstandigheden, werkvermogen en relevante sociale wet- en regelgeving.

De belangrijkste rol van de Arboarts is het actief begeleiden van verzuimende medewerkers naar werk en het bevorderen van werkvermogen. Hij begrijpt de belangen die hierbij spelen en is instaat om zowel medewerker als werkgever hierover objectief en  helder te adviseren. De Arboarts verwijst werknemers met arbeid gerelateerde problematiek naar zorgverleners.

De bedrijfsgeneeskunde is een prachtige specialisatie en geeft je de kans om je te ontwikkelen als arts, als mens en te doen waar je goed in bent.

De leergang in het kort

De leergang ‘Introductie in de bedrijfsgeneeskunde en werkvermogen’ wordt gegeven door vak deskundigen, te weten bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en werkvermogenspecialisten. Je wordt gedurende de leergang begeleid door een ervaren bedrijfsarts.

Je doet  actuele kennis en vaardigheden op tijdens de cursusmodules in het theoretisch deel van de opleiding. Daarnaast krijg je opdrachten mee om in de praktijk uit te voeren. Elke module wordt afgerond met een competentietoets

Doelgroep

Deze leergang is bestemd voor alle (basis)artsen die geïnteresseerd zijn in de bedrijfsgeneeskunde en zich in de richting van dit werkveld willen ontwikkelen.

Toelatingseisen

Opleiding tot (basis)arts en inschrijving in het BIG register.

Studielast

De totale studielast bedraagt 10-12 uur per week gedurende 6 weken.

De uren zullen verdeeld worden in cursusuren (ca 8u p/w), zelfstudie (ca 2-4u p/w) en eventuele stages.

Resultaat

Na afronding van de leergang ben je in staat om:

  • een werkhervattingsadvies te geven, rekening houdend met de belangen van de betrokken partijen;
  • het speelveld binnen de sociale zekerheid te overzien;
  • vorm te geven aan de administratieve procedures en dossieropbouw;
  • te schakelen met externe partijen binnen de geldende privacy op case-niveau;
  • de schadelast van verzuim en arbeidsongeschiktheid voor werkgever te reduceren.

Wanneer je de leergang met goed gevolg hebt afgerond en het enthousiasme voor het vak groot is geworden, bestaat de mogelijkheid om binnen onze organisatie de theorie in praktijk te gaan brengen. We gaan dan met elkaar in gesprek om te bekijken  waar je je waarde kunt gaan toevoegen in onze organisatie.

Bekijk ook onze andere trainingen en workshops

In-company training voor uw bedrijf?

Neem contact met ons op Of bel: 020 - 8916 160

‘Op al onze trainingen en workshops zijn de algemene voorwaarden van de Enrgy in Business Group van toepassing’

  • LinkedIn

Stuur een bericht