CompanyM

Training Agressiepreventie

Training Agressiepreventie

Het bieden van een veilige werkomgeving aan medewerkers vormt het fundament van werkgeverschap. De training agressiepreventie ondersteunt hierin. In organisaties waar medewerkers veel bezoekers-/klantcontact hebben ligt de uitdaging er om de werkomgeving enerzijds veilig te laten zijn voor de medewerkers en anderzijds toegankelijk voor bezoekers. Het een mag niet ten koste gaan van het ander.

Door middel van deze interactieve training ‘agressiepreventie' wordt het voor medewerkers eenvoudiger om hun eigen veiligheid te borgen door met lastig gedrag van bezoekers te leren omgaan. Hiermee wordt agressie voorkomen.

Doel en inhoud van de training Agressiepreventie

De training is gericht op preventie van agressie in communicatieve situaties. Het voorkomen van agressie staat centraal. Tevens wordt aandacht besteed aan het kunnen onderscheiden van verschillende soorten agressie en het adequaat begrenzen daarvan. De training agressiepreventie bestaat uit een korte en concrete theoretische uiteenzetting, waardoor er ruim voldoende tijd overblijft voor de praktijk: rollenspelen & praktijksimulaties. De deelnemers worden uitgedaagd het geleerde direct toe te passen in korte oefeningen en simulaties. Tevens is er tijd om ingebrachte casuïstiek direct en gericht te oefenen.

Om de training agressiepreventie optimaal effect te geven wordt een professioneel acteur ingezet als sparringpartner tijdens de rollenspelen. Een professioneel acteur is in staat om het gedrag van de bezoeker in de praktijksituatie realistisch neer zetten en de deelnemers te voorzien van opbouwende feedback ten aanzien van hun gespreksvaardigheden.

Doelgroep training agressiepreventie

Een ieder die binnen zijn of haar werk te maken heeft met klant-, cliënt- en/of bezoekerscontact.

Bekijk ook onze andere trainingen en workshops

In-company training voor uw bedrijf?

Neem contact met ons op Of bel: 020 - 8916 160

‘Op al onze trainingen en workshops zijn de algemene voorwaarden van de Enrgy in Business Group van toepassing’

  • LinkedIn

Stuur een bericht