CompanyM

Training Verzuimmanagement - van verzuim naar werkvermogen

Training Verzuimmanagement - van verzuim naar werkvermogen

Wij geven een training verzuimmanagement omdat niet iedere leidinggevende van nature even vaardig is in het begeleiden van een verzuimende medewerker. Terwijl zij de belangrijkste rol vervullen in de re-integratie! Zij beschikken immers over het meeste inzicht in de situatie en de processen die aan het (dreigende) verzuim ten grondslag liggen. Soms is verzuimmanagement en het begeleiden van een zieke medewerker ook knap lastig door de vele verschillende factoren die van invloed zijn op de route terug naar werk. Het is dus van groot belang om leidinggevenden toegerust te maken op het handelen binnen een verzuimproces.

Van verzuim naar werkvermogen voor leidinggevenden

Wij helpen die leidinggevenden met het ontwikkelen van praktische kennis en vaardigheden op het gebied van verzuimmanagement om zo goed te kunnen handelen in zelfs de meest moeilijke verzuimsituaties. Door de interactieve training "Verzuimmanagement - van verzuim naar werkvermogen" krijgt iedere leidinggevende meer inzicht in enerzijds het managen van werkvermogen en anderzijds de verschillende verzuimprocessen binnen zijn of haar team. Zij trainen hun competenties en vaardigheden vanuit het gedachtegoed van het Huis van Werkvermogen om doelgerichte (verzuim)gesprekken te voeren waarbij heldere werkafspraken worden gemaakt met behoud van een goede werkrelatie. Dit vergroot de kans op succesvolle preventie en re-integratie van de medewerker.

Verzuimmanagement nieuwe stijl

Om de training optimaal effect te geven wordt een professioneel acteur ingezet tijdens de sparring-sessies. Een professioneel acteur is in staat om het (verzuim)gedrag van medewerkers in de praktijksituatie realistisch neer zetten en de leidinggevende te voorzien van opbouwende feedback op hun gespreksvaardigheden.

Deze training wordt zowel in-company (een gehele dag of op maat) als op basis van open inschrijving (dagdeel) aangeboden.

Bekijk ook onze andere trainingen en workshops

‘Op al onze trainingen en workshops zijn de algemene voorwaarden van de Enrgy in Business Group van toepassing’

  • LinkedIn

Stuur een bericht