CompanyM

Workshop stress & relax

Workshop: stress & relax

Een ieder ervaart zo nu en dan een te hoge werkdruk wat kan leiden tot (werk)stress. De manier waarop iemand hiermee omgaat en in hoeverre dit invloed heeft op iemand zijn werkvermogen, is echter heel divers. Verschillende factoren zijn daarop van invloed, zoals persoonlijkheid, balans belasting-belastbaarheid en de mate van kunnen ontspannen. Deze workshop biedt op een praktische, verhelderende wijze een antwoord op vragen als:

  • Wat zijn stress signalen en hoe herken ik deze signalen bij mezelf of mijn collega?
  • Op welke manier ga ik hierover het gesprek aan met mijn collega of leidinggevende?
  • Wat werkt voor mij om stress geen vat te laten krijgen op mijn werkvermogen?

De workshop bestaat uit korte theoretische kaders met daarnaast overwegend praktische oefeningen om de deelnemers kennis te laten maken met stress-signalen, ontspanningsoefeningen en gezondheidsvaardigheden. De workshop is vorm gegeven aan de hand van de laatste wetenschappelijke inzichten rondom stress en daardoor zeer vernieuwend en effectief.

Bekijk ook onze andere trainingen en workshops

In-company training voor uw bedrijf?

Neem contact met ons op Of bel: 020 - 8916 160

‘Op al onze trainingen en workshops zijn de algemene voorwaarden van de Enrgy in Business Group van toepassing’

  • LinkedIn

Stuur een bericht