CompanyM

Visie

Dit is waar CompanyM voor staat.

Waarin wij geloven

Het grootste deel van onze tijd en energie besteden we aan werk. Werk verschaft ons inkomen, stimuleert onze persoonlijke ontwikkeling en betrekt ons bij de maatschappij. Werk geeft nut en zin aan het leven. Wij geloven dat iedereen recht heeft om duurzaam inzetbaar te zijn.

Een organisatie is altijd in beweging. Deze dynamiek vraagt om ontwikkelingen die zorgen dat de inzetbaarheid van het menselijk kapitaal optimaal blijft. CompanyM gelooft dat het menselijk kapitaal dé kracht van een organisatie is. CompanyM helpt organisaties met het realiseren van goed management en leiderschap, het definiëren van visie, identiteit en het ontwikkelen van competenties die daarop aansluiten.

Dit resulteert in een gezond bedrijf dat goed presteert: een bedrijf waarin leidinggevenden en medewerkers vanuit hun kracht het kapitaal vormen. Dit draagt bij aan een optimaal werkvermogen en een goed presterend bedrijf.

Huis van Werkvermogen

CompanyM is onderdeel van de Enrgy in Business Group. Dit is een groep van bedrijven die werkt aan het stimuleren van het werkvermogen van medewerkers in bedrijven, door de verschillende verdiepingen van het huis van werkvermogen te versterken. Een hoog werkvermogen leidt tot duurzame inzetbaarheid, laag verzuim en goede werkresultaten.

CompanyM richt zich voornamelijk op de bovenste 3 verdiepingen van het huis van werkvermogen. Dit draagt bij aan het optimaliseren van het werkvermogen van medewerkers en een gezond bedrijf dat goed presteert.

  • LinkedIn

Stuur een bericht